Η Διοίκηση του ΒΙΟΤΥΠΟΥ, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης, καθιερώνει το παρόν ερωτηματολόγιο. Στόχος μας είναι να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να ακούσουμε τις παρατηρήσεις σας και να μάθουμε από τις υποδείξεις σας.

Σας προτείνουμε να μας αξιολογήσετε ως προς τα παρακάτω με κλίμακα 1-10