Τεστ αξιολόγησης για τη θέση Συντηρητή κτιρίου

Αγαπητέ υποψήφιε, αυτή είναι μια σύντομη αξιολόγηση πριν προχωρήσουμε σε συνέντευξη μαζί σας.

Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας! 

Παρακαλώ ελέγξτε το email σας για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της αίτησής σας.