ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Στην παρούσα φόρμα, δηλώνετε ότι λάβατε εκπαίδευση από εκπρόσωπο της εταιρίας μας, για τη χρήση μηχανογραφικών υπηρεσίων ή παραμετροποιήσεων που αφορούν το λογισμικό Pegasus.

 

 

Επωνυμία και ΑΦΜ πελάτη

Εκπρόσωπος για τον πελάτη

Επιλέξτε ημερομηνία

Συμπληρώστε το συνολικό χρόνο

Επιλέξτε τον εκπρόσωπο τεχνικό μας