ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Στην παρούσα φόρμα, βαθμολογείτε την ποιότητα τηλεφωνικής υποστήριξης που λάβατε από το τμήμα τηλεφωνικής υποστηριξης της εταιρίας μας.

Η αξιολόγηση σας, είναι πολύ σημαντική για εμάς.

 

 

Επωνυμία και ΑΦΜ πελάτη

Εκπρόσωπος για τον πελάτη

Συνπληρώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση

Επιλέξτε ημερομηνία

Οι τιμές περιλαμβάνουν φοα 24%

Συμπληρώστε το συνολικό χρόνο

Επιλέξτε τον εκπρόσωπο τεχνικό μας

Επιλέξτε το βαθμό ικανοποίησης σας